Män jämfört med kvinnor

En studie* som gjordes på 4353 män och kvinnor visade att kvinnorna lever ett sundare liv än män och lever därav längre. Det som framkom var att kvinnorna äter nyttigare, dricker mindre alkohol och röker mindre.

Andelen kvinnliga miljardärer har minskat under det senaste året, till bara 11,9%.** Eller för varje kvinnlig miljardär finns det 8,4 manliga miljardärer. Kvinnliga miljardärer kontrollerade totalt 876 miljarder dollar år 2015 jämfört med de 6,8 biljarder dollar som kontrolleras av män.

Män och kvinnor uppfattar ilska på olika sätt. *** På ytan verkar män omfamna sin ilska och använda den till sin fördel medan kvinnor ser ilska som kontraproduktivt. Trots detta så verkar kvinnor utnyttja sin ilska lika ofta som männen. Intressant var att männen kände sig mindre effektiva om det inte fick uttrycka sin ilska, medan kvinnorna berättade att de skämdes när de kände sig arga. Dom försökte kontrollera sig när dom var arga och be om ursäkt för sin ilska.

Det som forskningen visar oss är att vi kvinnor har mycket arbete kvar tills vi kommer att känna oss likställda männen.

Vi lever redan sundare än männen och behöver nu bara tjäna mycket mer pengar och inte skämmas när vi känner oss arga! En sak till kvinnor; förlåt varandra lite oftare och häng inte upp er på småsaker!

* Cent Eur J Public Health. 2000 May;8(2):94-100. A comparison between the lifestyles of men and women–parents of school age children. Fiala J1, Brázdová Z.

**Enligt Wealth-Xs miljonärräkning från 2015.

***Studie av forskare vid Southwest Missouri State University (SMSU).

Kommentera